Balett

Balett

Az alapfokú balett oktatás lehetőséget nyújt a tanulók mozgásműveltségének és mozgáskultúrájának sokoldalú formálására, fizikai állóképességének, ügyességének, ritmusérzékének, tér- és formaérzékének fejlesztésére, gazdagítására.
A balett a test legváltozatosabb képességeit veszi igénybe, illetve azokat a leghatásosabban és a legmegfelelőbben fejleszti, melynek közvetlen eredménye a fegyelmezett, koncentrált mozgásban fejeződik ki, és szorosan visszahat az egyéniség kialakulására.
A klasszikus balettre jellemző kifinomult mozgásvilág elsajátításához fontos a tudatos munka.
Tanítása fiatal korban kezdődik, hiszen a test ekkor még laza, az izmok alakíthatóak, az ízületek tágíthatóak.
A tánc tanulásán keresztül a tanuló fejleszti akaratát, ízlését, személyiségét, alkalmazkodóképességét, a tánc iránti szeretetét, önfegyelmét, a rendszeres munka igényét, a munkában való részvételhez szükséges megfelelő magatartásformát, a művészetek iránti nyitottságot, érzékenységet.