Fenntartó

Tehetség Művészeti Alapítvány

A Tehetség Művészeti Alapítvány legfőbb feladata a Tehetség Művészeti Iskola (TAMI) fenntartása. A fenntartói feladatok a törvényes működtetés, a magas szintű szakmai működés biztosítása mellett, a pénzügyi források megteremtése és biztosítása, amely többek között pályázatokból valósul meg, esetleges magántőke bevonásával. A Tehetség Művészeti Alapítvány általános és elsődleges céljai:

 • A gyermekek és fiatalok szabad idejének hasznos eltöltése
 • A gyermekek és fiatalok ösztönzése az eredeti népi kultúrához való összekapcsolódásban
 • Erkölcsi nevelés
 • A régies viselkedésformák megtartása és a kulturált, hagyományokat őrző magatartás elősegítése
 • A magyar archaikus népi hagyományok (néptánc, népdal, népi játékok, szokások, stb…) visszatanítása – ezáltal a régió pozitív életminőség-változásának elősegítése
 • A hazánkban élők; a népi, társas- és modern táncban résztvevők egészségi állapotának megszilárdítása a népi kultúra által
 • A népi, társas- és modern táncosok mozgás- és cselekvéskultúrájának magas szintre emelése
 • A fizikális kondíció és a koordinációs képességek fejlesztése
 • Pozitív személyiségjegyek elősegítése
 • A hagyományos és az amatőr népi kultúrát, művészeteket értő és szerető társadalmi réteg kialakítása

A Tehetség Művészeti Alapítvány célja továbbá, hogy:

 • támogassa a gyerekek és fiatalok amatőr és professzionális, művészeti szintű népi, társas- és modern tánc tanulását
 • biztosítsa és segítse ehhez az oktatók, koreográfusok, mesterek, zenekarok tiszteletdíját
 • támogassa a népi, társas- és modern táncosok tudását elősegítő szakmai és edzőtáborok szervezését; táncházak, táncos rendezvények, fesztiválok, bálok megrendezését
 • támogassa a pedagógusok és a növendékek hazai és külföldi képzéseken való részvételét
 • támogassa a hazai és nemzetközi amatőr és professzionális népi, társas- és modern táncfesztiválok és versenyek megrendezését
 • segítse a Tehetség Alapfokú Művészeti Iskolát költségeinek finanszírozásában, népi zenekarok közreműködésének összegével; a próba és fellépő viselet, tánccipők és lábbelik, egyéb tárgyi eszközök megvásárlásához, próbatermek bérléséhez biztosítsa a financiális hátteret
 • a Tehetség Alapfokú Művészeti Iskola tevékenységeinek elősegítése, az intézmény működéséhez tartozó tanszakok segítése és különböző rendezvények lebonyolításának támogatása