Modern tánc

Modern tánc 

A képzés során a tanulók megismerkedhetnek a moderntánc igen összetett és sokrétű, több irányzatot felvonultató világával. A különböző tánctechnikák alapelemeivel és variációs lehetőségeivel. A képzés elősegíti az oktatási folyamatban résztvevők számára a saját adottságaik szerinti képességfejlesztést.

A Berczik-technika jellegzetessége

 • a gimnasztikai alapú mozgásanyag és a tánctechnikai mozgásformák összessége,
 • a fizikai képességek, mint a hajlékonyság, tágság, rugalmasság, izomerő fejlesztése,
 • a koordináció, a tudatos és a harmonikus mozgás kialakítása.

A Kreatív gyerektánc táncelőkészítő szerepe

 • amely tulajdonképpen az improvizációs készséget fejleszti, már játékos formában,
 • lehetővé teszi a szabad mozgást és alkotást, és ezen keresztül a lélek és a test tudatos megismerését.

A Jazz-technika a Broadway világától a mai art jazz-ig nagyon széles spektrumot ölel át

 • a klasszikus balett, az afrikai és a latin-amerikai táncok hagyományaira épülő színpadi táncforma,
 • jellemzője a testrészek elkülönítése (izolációja), a felsőtest erőteljes használata (contraction-release), a párhuzamos lábtartások (parallel position), a policentrikusság, a ritmikai játékok és dinamikai kontrasztok.

A Graham-technika a klasszikus balettől eltérő, elsőként megjelenő moderntánc technika

 • melynél a testtechnika és a lélek elválaszthatatlan,
 • a mozgás a testközpontból indul, a contraction-release (feszültség-elernyedés) megtapasztalása, a folyamatos, ellentétes irányokba ható erőkifejtés, az egyén belső érzetei, érzelmei, szánékai mentén.

A Limón-technika nagyobb hangsúlyt fektet a gravitációból adódó mozgástörvényekre

 • a technika kulcsa a mozgás folyamatosságában, a test súlyának tudatos és dinamikus használatában, a gördülések, zuhanások, lendülések alkalmazásában és az izolációs technikában rejlik.

A Színpadi tánc egy gyűjtőfogalom

 • ahol szórakoztató és látványos produkciókkal táncolnak el egy történetet, fejeznek ki érzelmeket, vagy jelenítenek meg egy-egy karaktert a táncosok,
 • meghatározó a zene, mely szoros kapcsolatban áll a különböző táncstílusokkal, így a klasszikus alapokon túl megjelennek a modern műfajok, a karaktertáncok, a divattáncok és az akrobatikus elemek.