Iskolánk dolgozói
és munkatársai

Iker Józsefné

Igazgató

„A művészet első feladata, hogy megszépítse az életet.” (F. Nietzsche)

Titulus: pedagógus, koreográfus, a Tehetség Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója

Végzettség:

– Magyar Táncművészeti Főiskola – néptáncpedagógus

– Budapesti Műszaki Egyetem – Műszaki-Pedagógiai Tanszék – közoktatás-vezető, szakvizsgázott pedagógus: tehetségfejlesztés, tehetséggondozás

-Nemzeti Művelődési Intézet színház- és drámaképzése: auditor

Elért eredmények, díjak:

-Koreográfiai és pedagógiai díjak együtteseimmel, csoportjaimmal

-Szólótáncosaimmal különböző egyéni és szólótáncosi díjak

-A Martin György Néptáncszövetség különdíja

-Szakmai szervezetek különdíjai, arany és kiemelt arany minősítései együtteseim oktatása során

 

30 éves oktatói-nevelői néptánc-pedagógusi, koreográfusi, együttes-munkaközösség és intézményvezetői munkám során, több ezer fiatallal ismertettem meg a magyar néptáncot és a hozzátartozó kompetenciákat.

A Tehetség Művészeti Iskola igazgatójaként, fontos számomra, hogy a művészetek mind a város mind a falu lakosságának megtanítsák annak szépségét, lehetőséget biztosítva ezzel a szakirányú fejlődésre és a cizellált művészeti irányultságú felsőfokú továbbtanulásra.

Fontos számomra hogy az esélyt minden korú, és képességű gyermek kaphassa meg, hiszen  saját  magához képest mindenki jártassággá fejlesztheti a nálunk tanultakat, akár professzionális szinten.

Munkám mindvégig Kodály szellemiségére építve végeztem abban a hitben, hogy a növendékeimmel együtt töltött minőségi idő után művészetet értő és szerető közönséget nevelek.

 

06-30/293-2297

tehetsegami@gmail.com

Velner Anna

Igazgató helyettes, közoktatásvezető, néptánc-pedagógus

Velner Anna vagyok, a Vas megyei Celldömölkről származom. Itt ismerkedtem a néptánccal hat éves koromban, a helyi tánccsoportban. Kiskamasz koromban újabb kihívásokat keresve kerültem az ajkai Ajka – Padragkút Táncegyütteshez, ahol realizálódott bennem, hogy ezzel szeretnék foglalkozni. A gimnázium után felvételt nyertem a Magyar Táncművészeti Egyetemre, majd a következő évben párhuzamos oktatásban végeztem az ELTE tanító szakot. Ezt követően – már a tanítás mellett – elvégeztem a mesterszakot is az MTE-n.
2018. óta tanítok a Fóti Népművészeti Szakgimnázium és Gimnáziumban szaktanárként, ahol olyan tanítványokkal foglalkozom, akiknek a táncos pálya a céljuk.
2021-ben csatlakoztam a Tehetség Művészeti Iskola csapatához, remélem sok jó dologban lesz részünk közösen!

Pölöskei Lajosné

Titkársági munkatárs – Kelléktáros

Pölöskei Lajosné Erika vagyok az iskola jelmez és kelléktárosa, titkársági munkatársa. Az intézmény indulása óta ebben a pozícióban dolgozom. Feladatom a titkársági munka elősegítése, és a ruhákkal, viseletekkel kapcsolatos munkafolyamatok szervezése irányítása.  20 éve aktív néptáncos vagyok. Fontos számomra a tánc, a népi kultúra megőrzése és átörökítése.

Pölöskei Mónika

Titkársági munkatárs

Pölöskei Mónika vagyok, az iskola titkársági munkatársa.Feladataim közé tartozik a tanulmányokkal kapcsolatos adminisztráció, ennek koordinálása intézményünkben. Kislánykorom óta táncolok, életem során mindig fontos volt a tánc, hogy hagyományaink és autentikus magyar kultúránk ne vesszen el.

06-30/621-7056

Sebestyén Éva

Titkársági Feladatok, kommunikációs munkatárs, pedagógus asszisztens

Sebestyén Éva vagyok, a Tehetség Alapfokú Művészeti Iskola kommunikációs munkatársa. A tánc, az
ének szeretete már gyermekkoromban kezdődött, az elsők között iratkoztam be a cecei néptánc csoportba.
A 2021/22-es tanév kezdése óta segítem az iskolában történő kommunikációt, mind a kollégák, mind a
szülők, illetve a tanítványok között. Hiszem, hogy minden megoldható, csak megfelelő kommunikáció
kérdése. A szervezési feladatokban is örömmel veszek részt, fontos számomra a csapatmunka, a közösség
építése.

06-20/3962552

vica.sebetyén@gmail.com

Kiss Ágnes

Titkárság vezető

Kiss Ágnes vagyok az iskola titkársági ügyintézője. Az intézmény alapítása óta segítem munkámmal a jogszabályoknak és előírásoknak megfelelő működést. Titkársági munkám mellet szívügyemnek tekintem a táncot mivel alapító tagként 25 éve a Gerlice néptánc csoport táncosa vagyok. Fontos számomra hogy már az óvodás kortól megszerettessem a gyermekek a táncot.

06-20/473-3869

kiss.agnes.ce@gmail.com

Radnai Zoltán

Társastánc tanár, munkaközösség vezető

25 éve tanítok Sárbogárdon és környékén egészen gyermekkortól a senior korosztályig társastáncokat. Tanítványaim számos versenyen vettek részt kitűnő eredménnyel, amire nagyon büszke vagyok. Életemnek mindig szerves része volt a tánc, amely igazi szenvedélyé vált az idő múltával. Jelenleg B osztályos versenytáncos vagyok és egyformán szeretek tanítani, gyermekekkel foglalkozni és versenyezni. A Testnevelési Egyetem, Táncsportedző szakán végeztem és az évek során igyekeztem fejleszteni tudásomat. A tánc iránti szeretetem mind a mai napig kitart, s ezt a szenvedélyt adom át a Tehetség Művészeti Iskola táncóráin mindenki számára, a legkisebbtől a legnagyobbig!

06-30/530-9797

radnaizoli@gmail.com

Rozman Ildikó

Okleveles tánctanár

A tánc, a mozgás kisgyermek korom óta szerves részét képezi az életemnek. Balettoztam, versenyszerűen tornáztam. De a tánc szerelmese lettem, ami azóta is rendületlenül tart.

Mindig fontosnak tartottam a folyamatos fejlődést:

 • Országos Közművelődési Központ (Budapest): alapfokú társastánctanár
 • Országos Közművelődési Központ (Budapest): modern táncoktató
 • Klasszikus balett oktatói továbbképző tanfolyamok (Dunaújváros): balett oktató
 • Magyar Táncművészeti Főiskola (Budapest): táncpedagógus
 • Magyar Táncművészeti Egyetem mesterképzés (Budapest): okleveles tánctanár

Több mint 25 éve oktatok kicsiket és nagyokat a tánc különböző stílusaira. Az óvodásoktól az általános iskolásokig tanítom a gyermekeknek a balett alapjait, az esztétikus testképzést, táncgimnasztikát, képességfejlesztést, jazzbalettet, show táncot.

“A tánc a lélek érzéseit a test mozdulataival fejezi ki és méltó arra, hogy a zenéhez és a költészethezhasonló szerepet töltsön be.”  (Cezare Negri)

06-30/979-6163

szosz66@gmail.com

Fábián Milán

Néptáncoktató

Fábián Milán vagyok, 21 éves, a Tehetség Művészeti Iskola fiatal néptáncpedagógus-asszisztens kollégája és felnőtt táncosa. A néptánc kisgyermekkorom óta életem része, az első együttesem szülővárosomban a bonyhádi Völgység Néptánc Együttes volt, később tizenéves koromban ismerkedtem meg az igazgatóasszonnyal akinek azóta tanítványa vagyok, a Tehetség Művészeti Iskola táncosaként elmondhatom hogy rengeteg fellépést, tábort, túrnét, élményt és életreszóló barátságokat köszönhetek az iskolának hiszen számos országban és városban, és neves alkalmakon képviselhettem hazánkat és népi kultúrnkat. Középiskolai végzettségem után Fóton a népművészeti szakgimnéziumban elvégeztem a Néptáncos felnőttképzést, közben az újpesti Bem Táncegyüttesnek is tagja lettem. Emellett Közel két éve van részem abban a megtiszteltetésben hogy foglalkozhatok kisgyermekek kamaszok és felnőttek tanításával is mintegy kisegítve az igazgatóasszony munkáját és tapasztalatot szerezve a későbbi tanulmányaimhoz.

Görög Balázs

Néptáncoktató

Görög Balázs vagyok, óvodás korom óta az életem része a néptánc és ez az idő előrehaladtával egyre nagyobb részt jelentett az életemben oly annyira , hogy erre a pályára léptem. Tanulmányaimat a dunafölvári Levendula Alapfokú Művészeti Iskolában kezdtem ,majd több együttesnek is sok évig tagja voltam. Ezekben az együttesekben töltött évek alatt körvonalazodótt bennem, alakult ki, hogy én a néptánccal akarok foglalkozni.

A Fóti Népművészeti Szakgimnáziumban folytattam ezek után a tanulmányaimat , ahol sok hasznos tudással,élménnyel és tapasztalattal gazdagodtam remek mesterek, pedagógusok és emberek kezze alatt. Tudásomat folyamatosan próbálom bővíteni, szélesíteni a szakmámban.

Fontosnak tartom, hogy a néptánc ne csak a nagyvárosokban hanem a falvakban, kisebb településeken is nyerje vissza, ahol vissza kell vagy ahol nem tartsa meg pozícióját, továbbélését a közösségek életében.

Szabad időmben szeretek olvasni, természetben járni.

Iker Kamilla

Néptáncoktató

Iker Kamilla vagyok, már óvodás korom óta szerves részét képezi a néptánc az életemnek. Azóta több együttesben is táncoltam, név szerint: a cecei Gerlice Néptánc Egyesületben 6 évet, ezt követően az Adony Táncegyüttesben szintén 6 évet töltöttem. 2016 óta a paksi Tehetség Táncműhely tagja, valamint 2019 óta az utánpótlás csoportjának tánckar vezetője vagyok. Több tánctáborban is részt vettem oktatóként, ezenkívül különböző szakmai megmérettetéseken is szereztem már tapasztalatot. Irányelvem a folyamatos fejlődés, mind szakmailag, mind emberileg, így céltudatosan képzem magam, hogy követhessem elismert munkatársaim a siker útján. Ebben segítséget nyújtott a Fóti Népművészeti Szakgimnázium néptánc tagozata, ahol kiváló pedagógusok keze alatt nyerhettem mélyebb betekintést a különböző táncstílusok, elsősorban a néptánc művészetébe, továbbá a hozzájuk tartozó elméleti tudományok világába. Célom a munkám során a precízség és hitelesség. Szakmai tervem pedig, hogy olyan közösségeket alakíthassak, formálhassak, akik a néptánc és a hagyományok szeretetéből fakadóan a civil életben is hasonló kultúrát, értékeket képviselnek majd.

Vakler Anna

Népdalénekes; ének-zene, népzenetanár; okleveles etnográfus

Székesfehérváron születtem, a Mezőföld az otthonom, a Kárpát-medence a hazám, meghatározóak számomra a határon túli magyarokkal való kapcsolataim.

Itt kaptam első példaképemtől, Pesovár Ferenctől az indító inspirációt, hogy hivatásomul válasszam a magyar néphagyomány megismerését és továbbadását. Szakmai elveimet mestereim, Olsvai Imre és Kallós Zoltán tevékenysége, tanítása, és atyai barátságuk során kapott intelmeik határozzák meg. Hálás vagyok a gondviselésnek, hogy utamat tanárként, barátként és munkatársként a néprajz- és népzenekutatás, az előadóművészet alkotói elméi, emberségükkel is előttem járó egyéniségei kísérték és ösztönzik. Tanítványaim és családjaink adták ehhez a megtartó muníciót.

Kultúrát tanítok, nem csak a dalokat. Szeretek énekelni és tanítani, és szeretem, akiket tanítok. Hiszek a dalolás hétköznapi örömeiben és ünnepi közösségi erejében, ennek élményét szeretném megéreztetni minél többekkel. Hiszem, hogy a lélek énekel, a népdaltanítás a kifejezéshez ad eszközöket. Közös munkánk pedig ápolja és építi az egyéni és közösségi identitást, így hozzájárul kiegyensúlyozott emberré váláshoz.

Az alap-, közép- és felsőfokú népi ének tanszakok, népdaléneklési versenyek, konferenciák, továbbképzések alapítása, szervezése, rendezése, zsűrizése, valamint népzenei műsorok szervezése, szerkesztése, előadása, népzenegyűjtés, a vokális népzenére vonatkozó népzenei kutatómunka, népzenei kiadványok szerkesztése, előadások megtartása, alap-és középfokú népzene tantervek, tankönyvek írása, módszertani kiadványok készítése, tananyagfejlesztés, alap- és középfokú zenei szakértői tevékenység a fenti célokat szolgálja.

Nagyon büszke vagyok arra, hogy ma országszerte tanítanak és koncerteznek a tanítványaim, de arra még inkább, amikor saját gyermekeiket énekelni, muzsikálni tanítják és taníttatják.

Megtiszteltetés, hogy a Tehetség Művészeti Iskola tanára lehetek.

Díjaim:

 • 1989: Népművészet Ifjú Mestere díj
 • 1998: Pesovár Ferenc díj
 • 2000: Schneider Lajos díj
 • 2008: Artisjus díj
 • 2012: Zenei nevelésért díj
 • 2016: Fejér Megyei Prima Fődíj

  06-30/758-9065

  vakler.anna@gmail.com

  Szőke Genovéva

  Néptáncoktató

  1986-ban kezdtem táncolni a Dunaújvárosi Vasas Táncegyüttesben. 2001-ben Székesfehérváron Alapfokú Néptánccsoportvezetőként végeztem. Együttesünktől 2006-ban az Év Táncosa illetve Vastaps Díjat kaptam. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014-ben Dunaújváros Ifjúságáért Díjban részesített. Jelenleg A Dunaújvárosi Vasas Táncegyüttes vezetőjeként és a Dunaújvárosi Dózsa György Általános iskolában tanítok néptáncot. Életem a néptánc és szeretném a gyerekeknek átadni a tudásom, szeretetem a tánc felé.