A Tehetség Alapfokú Művészeti Iskola 2023/24-es oktatási és nevelési évének 5. zárógálája-110 növendékünk vizsgaműsora a mai napon Sárszentágotán..

 Büszkék vagyunk csodálatos gyermekeinkre, növendékeinkre , akik Töbörzsökről, Sárszentmiklósról, Sárbogárdról, Sárkeresztúról, és Sárszentágotáról érkeztek…Köszönet a helyi intézményeknek: A Szent Ágota Általános iskolának, a Polgármesteri Hivatalnak , és a polgármester úrnak Zoltán Sebestyénnek a szeretetteljes vendéglátásért, és az egész együttműködésért, a kedves szülőknek a támogatásért. .Köszönet a TAMI munkatársainak és pedagógusainak a helytállásért. Külön éves együttműködésért. Köszönetünket fejezzük ki a Művelődési Háznak az köszönjük Szőke Genovévának  az egész éves szeretetteljes tanítást és a rendezvény szervezését!